AVR – 25 kV-verbinding Gerbrandyweg

Opdrachtgever: AVR

Looptijd: mei 2024

AVR heeft RailwaySafe gevraagd om beïnvloedingsberekeningen uit te voeren van een nieuw aan te leggen 25 kV-kabelverbinding van AVR op ProRail-infrastructuur.

In het Rotterdamse havengebied, ter hoogte van de Prof. Gerbrandyweg, wil AVR een 25kV kabelverbinding aanleggen. Deze kabelverbinding komt in de nabijheid te liggen van ProRail-infrastructuur. ProRail heeft een richtlijn – RLN00398 – opgesteld met betrekking tot de toegestane elektromagnetische invloed van hoogspanningsverbindingen in beheer bij derden op de hoofdspoorweginfrastructuur in Nederland.

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe