Beïnvloedingsstudies ProRail – TenneT

Opdrachtgever: ProRail

Looptijd: 2023 – lopend

Railwaysafe is gevraagd door ProRail om de Unity Check voor beïnvloeding van ProRail infrastructuur door hoogspanningslijnen en -kabels te verbeteren. In een verkennende studie is getoetst of een basismodel – het proof-of-concept-model – kans biedt om de Unity Check te verbeteren. Met de huidige Unity Check dienen er te veel gedetailleerde studies uitgevoerd te worden, waaruit blijkt dat er geen onaanvaardbare beïnvloeding optreedt. Met het proof-of-concept-model dient het aantal detailstudies verminderd te worden en dient het proof-of-concept-model als controlemiddel voor uit te voeren studies. Deze verkennende studies worden door ProRail in samenwerking met TenneT uitgevoerd. Voor hoogspanningslijn is er nu een proof-of-concept-model dat getoetst kan gaan worden op bestaande studies. Voor hoogspanningskabels dient nog een model ontwikkeld te worden.

 

 

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe