Stedin 25 kV-verbinding Gerbrandyweg

Opdrachtgever: DNV

Looptijd: januari 2023 – lopend

DNV heeft RailwaySafe gevraagd om beïnvloedingsberekeningen uit te voeren van een nieuw aan te leggen 25 kV-kabelverbinding van Stedin op ProRail-infrastructuur.

In het Rotterdamse havengebied, ter hoogte van de Prof. Gerbrandyweg, wil Stedin een 25kV kabelverbinding aanleggen. Deze kabelverbinding komt in de nabijheid te liggen van ProRail-infrastructuur. ProRail heeft een richtlijn – RLN00398 – opgesteld met betrekking tot de toegestane elektromagnetische invloed van hoogspanningsverbindingen in beheer bij derden op de hoofdspoorweginfrastructuur in Nederland. Stedin heeft DNV gevraagd om een analyse op basis van RLN00398 uit te voeren. Vanwege de spoorse kennis heeft DNV aan RailwaySafe gevraagd om deze analyse uit te voeren.

 

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe