GVB simulaties koppeling Noord/Zuidlijn-Oostlijn

Opdrachtgever: GVB

Looptijd: 2023 – lopend

De GVB heeft Railwaysafe opdracht gegeven om tractievoedingssimulaties uit te voeren van de koppeling van de tractievoeding van de Oostlijn met de Noord/Zuidlijn. Deze koppeling is nodig om de Oostlijn te versterken ter hoogte van Centraal Station. De voedingsspanning op de Noord/Zuidlijn ligt echter lager dan op de Oostlijn. GVB wil weten welke consequenties dit verschil in spanning heeft, wanneer de koppeling daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De resultaten op het gebied van belasting van gelijkrichterstations en zwerfstroom zijn gepresenteerd aan GVB.