GVB – simulaties overgang 600 V naar 750 V

Opdrachtgever: GVB

Looptijd: 2024

GVB heeft onderzoeken uitgevoerd om energie te besparen op het gebied van tractievoeding van de tram door de spanning op de bovenleiding te verhogen. Het huidige tractievoedingssysteem is een 600 V-systeem, deze gaat naar een 750 V-systeem. Op basis van de aanbevelingen vanuit deze theoretische beschouwing heeft GVB Railwaysafe gevraagd om modellering van de Amstelveenlijn in te zetten voor zowel de huidige (600 VDC) als toekomstige situatie (750 VDC) om invulling te geven aan:

  • Vergelijk de simulatieresultaten met de theoretische beschouwing en stel waar nodig de aannames bij.
  • Doe metingen (energieverbruik, bovenleidingspanning, railspanning) op de gesimuleerde pilotlocatie in de oorspronkelijke situatie met 600V tractiespanning en vergelijk deze met de simulatie. Pas bij afwijkingen het simulatiemodel aan.
  • Verhoog de spanning naar 750V op het pilot tracé en meet weer het energieverbruik en de spanningen.

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe