Hazop Maastricht – Visé

Opdrachtgever: ProRail

Voor het in kaart brengen van de veiligheidsrisico’s die samenhangen met de introductie van ATBEG op het traject Maastricht – Visé heeft ProRail de hulp ingeroepen van twee experts van RailwaySafe op het gebied van treinbeveiliging en tractie-energievoorziening. Op het traject Maastricht – Visé heeft ProRail het voornemen om ATB toe te passen in het Nederlandse deel van de verbinding waar de tractievoeding bestaat uit het Belgische 3 kV-systeem. Om de veiligheidsrisico’s te inventariseren heeft ProRail een hazard and operability study (HAZOP) laten uitvoeren naar de volgende systeemaspecten:

  1. Risico’s die voortvloeien uit de wissels en overwegen op het traject;
  2. Voorziene treinbeveiliging en -detectie op het traject;
  3. Aard van het materieel dat op het spoortraject rijdt;
  4. Organisatie rondom operationeel beheer en onderhoud van het traject.

In de risicoanalyse zijn 23 risico’s geïdentificeerd, waarvan er geen tot ongewenste of ontoelaatbare risico’s leiden. Slechts 4 risico’s bevinden zich in de klasse “toelaatbaar”, waarvan er twee met mitigerende maatregelen kunnen worden gereduceerd. Vanuit de veiligheidsanalyse in de ontwerpfase is er geen bezwaar om ATBEG op het baanvak Maastricht – Visé aan te leggen.

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe