HTM, klimaatbeheersing

Opdrachtgever: HTM

Looptijd: 2023 – 2025

Railwaysafe voert een opdracht uit om de klimaatbeheersing van de onderstations van de HTM te verbeteren. Dit met name ten aanzien van de steeds grotere warmte problemen in de kasten van de onderstations. Railwaysafe is nu bezig met de analyse en heeft een meetopstelling voorbereid om in twee onderstations temperatuur en luchtvochtigheid te meten. Het ene onderstation is in het buitengebied en het andere in de stad. Met de resultaten van de metingen worden concrete verbeter maatregelen voorgesteld en uitgevoerd. Dit doet Railwaysafe in opdracht van HTM.

 

 

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe