Landelijke netanalyse 2030 (rapport)

Opdrachtgever: ProRail

Looptijd: 2020 – lopend

ProRail heeft RailwaySafe en RHDHV gevraagd om een landelijke netanalyse te doen voor het jaar 2030 in betrekking tot het tractie-energievoorzieningsnetwerk van ProRail. Het doel is om knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen om deze op te lossen. Deze knelpunten worden gesignaleerd op het huidig ingestelde tractie-energievoorzieningsnetwerk wanneer de dienstregeling van 2030 hierop gesimuleerd wordt. Hierbij levert RHDHV de infrastructuur en dienstregeling uit Open Track aan, die RailwaySafe importeert en simuleert in Blackbird. Hieruit worden de knelpunten duidelijk en levert RailwaySafe hierbij meteen advies over oplossingen voor deze knelpunten.

Daarnaast biedt deze opzet van modellering ProRail de mogelijkheid extra vragen te stellen over extra veranderingen in dienstregeling, infrastructuur en bestaande tractievoeding tussen nu en 2030.

Ook wordt deze wijze van modellering ingezet voor een onderzoek naar de Invoering van 3kV tractiespanning. Dit gebeurt ook in partnerschap met RHDHV.