Landelijke netanalyse 2030

Opdrachtgever: ProRail

Looptijd: 2020 – lopend

ProRail heeft Railwaysafe en RHDHV gevraagd om een landelijke netanalyse te doen voor het jaar 2030 in betrekking tot het tractie-energievoorzieningsnetwerk van ProRail. Het doel is om knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen om deze op te lossen. Deze knelpunten worden gesignaleerd op het huidig ingestelde tractie-energievoorzieningsnetwerk wanneer de dienstregeling van 2030 hierop gesimuleerd wordt. Hierbij levert RHDHV de infrastructuur en dienstregeling uit Open Track aan, die Railwaysafe importeert en simuleert in Blackbird. Hieruit worden de knelpunten duidelijk en levert Railwaysafe hierbij meteen advies over oplossingen voor deze knelpunten.

Daarnaast biedt deze opzet van modellering ProRail de mogelijkheid extra vragen te stellen over extra veranderingen in dienstregeling, infrastructuur en bestaande tractievoeding tussen nu en 2030.

Railwaysafe heeft een rapport gemaakt op basis van de netanalyse. Ook heeft Railwaysafe een netanalyse van de ICNG op de trajecten waarop de Intercity nog niet getest is afgerond. Dit gebeurt ook in partnerschap met RHDHV. Railwaysafe heeft ook een eerste analyse afgerond voor vernieuwing van het bovenleidingsysteem door de bovenleidingtemperatuur te berekenen voor verschillende configuraties van het bovenleidingsysteem voor de trajecten Dordrecht-Roosendaal en Breda-Tilburg.

Het resultaat uit het rapport van vergelijken van drie varianten van tractievoeding is dat de 3kV-tractievoeding voor minder energie betere prestaties levert dan de 1500 V-tractievoeding.