Lantis – Zwerfstroomberekeningen strengankers

Opdrachtgever: Lantis

Looptijd: april 2024 – heden

Lantis heeft opdracht gegeven aan Railwaysafe om een inschatting te maken van de zwerfstroombelasting voor permanente ankers. Deze ankers zijn onderdeel van een breder mobiliteitsplan van de Vlaamse Overheid voor de Antwerpse regio: het Masterplan 2020.

Dit plan is opgesteld om het verkeer in en rond Antwerpen te verbeteren; het openbaar vervoer wordt sterker uitgebreid. Verder komen er nieuwe fietsnetwerken en de waterwegen worden aangepakt.

Een onderdeel van dit project is het bouwen van de Oosterweelverbinding, dit zal de weginfrastructuur verbeteren en het verbetert de situatie voor voetgangers en fietsers. In een gedeelte van dit project worden diepwandconstructies met ankers voorzien, ook naast de spoorinfrastructuur. Railwaysafe geeft: een indicatie van de zwerfstroomschade aan de permanente ankers, een indicatie van een aantal mitigerende maatregelen en een voorstel voor uitvoering van permanente ankers.

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe