Netanalyse Merwede-Lingelijn

Opdrachtgever: ProRail

Looptijd: 2023 – lopend

De netanalyse van de Merwerde-Lingelijn heeft als doelstelling om te toetsen welke maatregelen nodig zijn om het bestaande TEV-netwerk te laten voldoen aan de voorschriften om de vervoersvraag met nieuw materieel en een aangepaste dienstregeling te kunnen faciliteren. Railwaysafe heeft als taak om de knelpunten inzichtelijk te maken en maatregel voor te stellen om de knelpunten op efficiënte wijze op te lossen. Deze opdracht is onderdeel van het volledige project Netanalyse vervoersvraag 2030 en aanvullende netanalyses. De opdracht valt dan ook onder ‘’tussentijdse netanalyses.’’ Het volledige project wordt gedaan in samenwerking met RHDHV in opdracht van ProRail.