Provincie Utrecht – Netanalyse SUNIJ-lijn

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Looptijd: 2022 – lopend

De provincie Utrecht heeft Railwaysafe gevraagd om uit te zoeken of het opgesteld vermogen van nieuwe transformatoren hoger gekozen dient te worden dan van opgesteld vermogen van huidige transformatoren. Er wordt al met gekoppelde stellen gereden op de SUNIJ-lijn, maar dit wil provincie Utrecht op hogere frequenties gaan doen. Railwaysafe zoekt dus uit of voor de hogere frequentie transformatoren van hoger vermogen nodig zijn. Railwaysafe doet hiervoor een netanalyse met het programma Blackbird. Hierbij simuleert het programma de toekomstige dienstregeling op het vermogen van de huidige transformatoren, de simulatie zal dan resultaat leveren per traject. De trajecten die worden gesimuleerd zijn: Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Station, Nieuwegein Centrum – IJsselstein en het Remise.

Uit de resultaten is gebleken dat het huidig opgestelde vermogen van de onderstations voldoende is voor het benodigde vermogen van de toekomstige dienstverlening. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er geen selectieve instelling meer mogelijk is op een deel van het bovenleidingnet. Hiervoor worden nog nadere acties aangeraden.

Railwaysafe heeft een advies gevormd en modellen ontworpen en provincie Utrecht heeft inmiddels metingen gedaan om de modellen te verifiëren. Hierop volgend komen er meer samenwerkingen tussen Railwaysafe en de provincie Utrecht.