Provincie Utrecht – Netanalyse SUNY-lijn

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Looptijd: 2022 – lopend

De provincie Utrecht heeft Railwaysafe gevraagd om uit te zoeken of het opgesteld vermogen van nieuwe transformatoren hoger gekozen dient te worden dan van opgesteld vermogen van huidige transformatoren. Er wordt al met gekoppelde stellen gereden op de SUNY-lijn, maar dit wil provincie Utrecht op hogere frequenties gaan doen. Railwaysafe zoekt dus uit of voor de hogere frequentie transformatoren van hoger vermogen nodig zijn. Railwaysafe doet hiervoor een netanalyse met het programma Blackbird. Hierbij simuleert het programma de toekomstige dienstregeling op het vermogen van de huidige transformatoren, de simulatie zal dan resultaat leveren per traject. De trajecten die worden gesimuleerd zijn: Nieuwegein Zuid – Utrecht Centraal Station, Nieuwegein Centrum – IJsselstein en het Remise.

Uit de resultaten is gebleken dat het huidig opgestelde vermogen van de onderstations voldoende is voor het benodigde vermogen van de toekomstige dienstverlening. Uit het onderzoek is ook gebleken dat er geen selectieve instelling meer mogelijk is op een deel van het bovenleidingnet. Hiervoor worden nog nadere acties aangeraden.

Railwaysafe heeft een advies gevormd en modellen ontworpen en provincie Utrecht heeft inmiddels metingen gedaan om de modellen te verifiëren. Vervolgens heeft Railwaysafe deze metingen vergeleken met simulaties van de dienstregeling van 2022 en deels van 2030.

 

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe