Ontwerp tractievoeding Remise Havestraat

Opdrachtgever: ProRail

Looptijd: 2023 – lopend

Het GVB, in Amsterdam, heeft de opdracht aan RailwaySafe gegeven om aanpassingen aan het tractievoedingssysteem van remise Havenstraat door te rekenen. Deze opdracht bestaat uit twee delen, het ene deel is het onderzoek naar het opgesteld vermogen. RailwaySafe berekent op basis van het nieuw op te stellen materieel – type 15G – het op te stellen vermogen van de tractiegroepen. Daarnaast wijzigt de wijze van voeden van remise Havenstraat: de spoorstaven van de remise worden geaard. Daarmee wordt ook de koppeling met de overige traminfrastructuur in Amsterdam verbroken en kan deze niet meer bijspringen om remise Havenstraat van energie te voorzien.

Het tweede deel van de opdracht is het ontwerpen van de nieuwe kabelstructuur. Door de wijziging van de tractievoeding en het nieuw op te stellen materieel is een nieuw voedingsplan voor de plus- en minkabels nodig. GVB heeft RailwaySafe gevraagd om een nieuw ontwerp te maken van het voedingsplan voor de plus- en minkabels.