RHDHV – netanalyse

Opdrachtgever: ProRail

Looptijd: 2023 – lopend

​Het project netanalyse wordt samen met RHDHV uitgevoerd voor Prorail, en heeft het tot doel om vast te stellen welke aanpassingen er nodig zijn in het tractie-energievoorzieningsnetwerk (TEV-netwerk) om de dienstregeling van 2030 te faciliteren, met de dan beschikbare spoorinfra. Het is erg  belangrijk om noodzakelijke nieuwe aansluitingen tijdig in kaart te brengen vanwege de huidige beperkte beschikbaarheid door de energietransitie.

Gevoeligheidsanalyse

Railwaysafe is gevraagd om een gevoeligheidsanalyse uit te voeren waarbij het doel is om het effect van de inzet van DDNG-materieel i.p.v. VIRM-materieel op het tractievoedingssysteem weer te geven op het traject Utrecht-Zuid – Den Bosch.

Netanalyse Merwede-Lingelijn

De netanalyse van de Merwede-Lingelijn heeft als doelstelling om te toetsen welke maatregelen nodig zijn om het bestaande TEV-netwerk te laten voldoen aan de voorschriften om de vervoersvraag met nieuw materieel en een aangepaste dienstregeling te kunnen faciliteren. De vervoerder op deze lijn  – Qbuzz – is voornemens om met nieuw materieel te gaan rijden op de lijn, met als doel om de vervoersgroei te faciliteren en de treindienst robuuster te maken. Railwaysafe heeft als taak om de knelpunten inzichtelijk te maken en maatregel voor te stellen om de knelpunten op efficiënte wijze op te lossen.       

ICNG materieelstroombegrenzing

Onder het project valt ook de analyse naar het effect van materieelstroombegrenzing van de ICNG op het tractievoedingssysteem rond Schiphol. Railwaysafe doet een tussentijdse verificatie voor het materieeltype intercity nieuwe generatie.

WP2 – Maatregelen WP1

Als onderdeel van de netanalyse wordt Railwaysafe gevraagd om vast te stellen welke maatregelen er nodig zijn in het tractievoedingssysteem om knelpunten vroegtijdig op te lossen. Dit wordt gedaan voor de volgende percelen: A2-corricor, Noordelijke Randstad, Zuidwest Nederland, Veluwe, Arnhem/Nijmegen.

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe