Opdrachtgever: Bouwcombinatie SaVe

Bouwcombinatie SaVe maakt dit werk in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam

Het Theemswegtracé is circa 4 km lang en loopt vanaf de Merseyweg over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg en via de Neckarweg tot aan de Moezelweg. Het spoor passeert twee boogbruggen (bij de Thomassentunnel en de Rozenburgsesluis) en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg van het Theemswegtracé zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor, kabels en leidingenstroken.

Figuur 1: Toekomstig Spoortracé project Theemswegtracé

De onderbouw van het Theemswegtracé, een ruim vier kilometer lang traject van een betonnen viaduct en twee stalen boogbruggen, wordt sinds medio 2018 gebouwd door bouwcombinatie SaVe. SaVe is een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Mobilis, Hollandia en Iemants.

Combinatie Save heeft Railwaysafe gevraagd om een elektrotechnische beschouwing te geven over de mogelijkheid om het verhoogde tracé uit te voeren met een grondverdringende schroefpaal (type ‘fundex’). Bij deze palen wordt een stalen casing, voorzien van een losse boorpunt, op diepte gebracht onder toevoeging van groutinjectie. Bij het bereiken van de gewenste diepte wordt de wapening in de casing afgehangen en de casing gevuld met beton. Daarna wordt de casing getrokken, zodat deze opnieuw gebruikt kan worden.

De hierboven beschreven wijze van bouwen, het trekken van de casing, is in afwijking van de vigerende OVS-en van ProRail. Om deze bouwwijze mogelijk te maken heeft Railwaysafe een onderbouwing gemaakt voor deze afwijking: een PRC00256-aanvraag voor het trekken van de stalen casings. In deze onderbouwing is aangetoond dat bij het trekken van de casings de wapening in de grondverdringende schroefpaal zowel de optredende stromen kan voeren als ook de functie van aarding van het spoorsysteem kan borgen.

Als vervolg op de PRC00256-aanvraag heeft SaVe aan Railwaysafe gevraagd om een ontwerprapportage voor de elektrische aarding van de civiele constructies van het Theemswegtracé te realiseren. In deze rapportage zijn de uitgangspunten van de aardingsmaatregelen voor een 25 kV-tracé opgenomen, de eisen aan de aarding van de onderbouw, de uitvoering van de aarding per deeltracé en het vastleggen van de toetsing van de uitvoering van de aardingsmaatregelen t.o.v. de gestelde eisen.

Als afronding van de aardingsmaatregelen in de civiele constructies heeft Railwaysafe in samenwerking met G-Tech en BAM in opdracht van SaVe metingen uitgevoerd naar de gerealiseerde aardingsmaatregelen.

De uitkomsten van de uitgevoerde metingen onderschrijven de in de PRC00256 opgegeven onderbouwingen om de casings te mogen trekken.

Afbeelding 6           Relatie tussen afleidweerstand van een pijler voor een gegeven lengte van de funderingspalen en de soortelijke weerstand van de bodem bij een soortelijke weerstand van het beton van 10 Wm.

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe