Verplaatsing ATS Calandbrug

Opdrachtgever: Dutch Rail Control

Looptijd: 2020

Als gevolg van de aanleg van het Theemswegtracé verdwijnt de Havenspoorlijn van de Calandbrug. Het doorgaande spoor zal daardoor niet meer langs bestaand ATS Calandbrug lopen. Dit betekent dat het bestaande ATS-station verplaatst dient te worden. In het voortraject is dit onderzocht en hieruit volgde dat een locatie nabij bestaand Energiegebouw (EGB) Europoort hiervoor het meest geschikt is. Verplaatsing van het ATS-station is randvoorwaardelijk voor het in dienst stellen van het Theemswegtracé.

Afbeelding 1 Huidige locatie ATS Calandbrug gelegen naast de Calandbrug (Geocode 950, km 24,250).

Afbeelding 2 toont de voorgestelde toekomstige locatie van ATS Calandbrug. Het betreft een terrein naast het onderposthuis (OPH) Europoort. Hiervoor dient de lay-out van de schakeltuin aangepast te worden aan de beschikbare ruimte.

Afbeelding 2 Nieuwe locatie ATS Europoort.

Op de nieuwe locatie zijn metingen uitgevoerd aan het aardingssysteem van OPH Europoort en de soortelijke bodemweerstand van de schakeltuin van ATS Europoort. Deze metingen zijn uitgevoerd in samenwerking met G-Tech. Op basis van deze metingen wordt de onderbouwing geleverd voor het goed kunnen functioneren van het aardingssysteem van ATS Europoort.

Producten:

  • Aardingsrapportage
  • Beveiligingsrapportage

Contact


adres

RailwaySafe
Grasdrogerijweg 9
3833 BZ  Leusden
Nederland

contact

Hesse:   06-5714 5241
Jenne:   06-4671 1511
Remco: 06-5384 4579
E-mail:  info@railwaysafe.nl

RailwaySafe