De landelijke netanalyse 2030 is gebaseerd op het toekomstbeeld (TBOV) 8/4. TBOV 6/4 is een alternatieve dienstregeling, waarvan ProRail wil weten wat het effect is op het tractie-energievoorzieningssysteem t.o.v.  TBOV 8/4.

Project: RHDHV – TBOV 6/4 2030