GVB heeft onderzoeken uitgevoerd om energie te besparen op het gebied van tractievoeding van de tram door de spanning op de bovenleiding te verhogen. Het huidige tractievoedingssysteem is een 600 V-systeem, deze gaat naar een 750 V-systeem. Op basis van de aanbevelingen vanuit deze theoretische beschouwing heeft GVB Railwaysafe gevraagd om modellering van de Amstelveenlijn in te zetten voor zowel de huidige (600 VDC) als toekomstige situatie (750 VDC)

Project: GVB – simulaties overgang 600 V naar 750 V