Op het terrein van TU Delft – de Mekelweg – wordt een compensatiesysteem aangebracht met als doel het verlagen van elektromagnetische beïnvloeding van het tramsysteem naar de omgeving.

Project: RHDHV – Tramlijn 19