AVR heeft RailwaySafe gevraagd om beïnvloedingsberekeningen uit te voeren van een nieuw aan te leggen 25 kV-kabelverbinding van AVR op ProRail-infrastructuur.

Project: AVR – 25 kV-verbinding Gerbrandyweg